Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

C P D Llansannan

Gwefan / Website
website link

/image/upload/eifion/Pwysau_ar_ei_gol.jpg

Dydd Sadwrn 7fed o Orffennaf New Brighton, Pwysau ar ei gol
Saturday 7th July New Brighton, pressure on their goal

/image/upload/eifion/pel_yn_y_rhwyd.JPG

Pel yn y rhwyd / Ball at the back of the net

/image/upload/eifion/Luke_Jones.JPG

Luke Jones, gol geidwad Llansannan / Luke Jones, Llansannan Keeper

/image/upload/eifion/pel_yn_y_rhwyd_eto.JPG

Dim gol y tro yma! / No goal this play!

/image/upload/eifion/Cefnogwyr_hapus_eto.JPG

Gefnogwyr hapus iawn / Very happy supporters

C P D Llansannan Statistics: 0 click throughs, 1761 views since start of 2024

Gem nesaf.jpgC P D Llansannan

Mae Clwb Pel Droed Llansannan yn chwarae yng Nghyngrair Pel Droed Clwyd a Chonwy a chwaraeir y gemau cartref ar Gae Chwarae Maes Gogor Llansannan (Llan siro)

Llansannan CPD play in the Vale of Clwyd & Conwy Football League Home matches are played on the Sports Field, Maes Gogor Llansannan (Llan Siro)

Rheolwr / Manager

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54550 views since start of 2024