Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Clybiau a Mudiadau a Cymdeithasau Lleol / Local Clubs, Organisations and Societies

Aelwyd Llansannan
Mrs Jane Jones, Tegfan 5, Maes Aled, Llansannan LL16 5HT
Capel Bethania / Bethania Chapel
Mrs Cath Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan LL16 5HQ
Capel Coffa Henry Rees / Henry Rees Memorial Chapel
Mrs Mair Owen, Bryn Golau, Llansannan LL16 5LF
CIC (Christian Youth Club)
Dr. Rhodri Glyn, Heulfryn, Llansannan LL16 5HR
Clwb Bowlio Llansannan Bowl Club
Mrs Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Cae Bach, Llansannan LL16 5HL
Clwb Cerdded Aled / Aled Walking Club
Mrs Marian Davies, Marlas, Cae Bach Llansannan LL16 5HL
Clwb Plant ar ol Ysgol / After School Club
Mrs Sharon Evans, Cysgod y Graig, Llwyn y Gibwst, Llansannan, LL16 5HQ
Clwb Pel Droed Llansannan Football Club
Mrs Sharon Evans, Cysgod y Graig, Llwyn y Gibwst, Llansannan, LL16 5HQ
Clwb Ffermwyr Ifanc Llansannan Y F C
Mr Aron Jones 5 Maes Aled, Llansannan LL16 5HT
Clwb yr Heulwen / Sunshine Club
Mrs Brenda Evans, Ty Celyn Llansannan LL16 5LL
Cor Bro Aled / Bro Aled Choir
Mr Bryn Owen Yr Erw Ffordd Gogor Llansannan LL16 5HS
Cylch Meithrin / Nursery Group
Mrs Olwen Lloyd Dol Hyfryd Ffordd Gogor Llansannan
Cylch Ti a fi
Mrs Elen Owen Yr Erw.Ffordd Gogor Llansannan LL16 5HS
Cymdeithas Amaeth Llansannan Agricultural Society
Mrs Haf Roberts, Cae Du, Llansannan, LL16 5LN
Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled / Bro Aled Sports Association
Miss Tammi Owen, Bron y Waun, Llanfairtalhaearn, Abergele LL22 8YS
Cymdeithas Hanes Bro Aled / Bro Aled Historical Society
Mr Berwyn Evans Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan, LL16 5HQ
Cymdeithas Moes a Chrefydd
Mrs Ann Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan, LL16 5HQ
Eglwys St Sannan / St Sannan Church
Mrs Katy Williams, Cleiriach, Llansannan LL16 5LN
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bro Aled Parents and Teachers Association
Mrs Sian Jones Annedd Wen Cae Bach Llansannan
LL16 5HL
Menter Bro Aled
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan. LL16 5HQ
Merched y Wawr Llansannan
Mrs Sheila Dafis Cilgwyn, Cae Bach Llansannan LL16 5HL
NFU
Mr Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan LL16 5HN
Undeb Amaethwyr Cymru
Y Ddarllenfa Llansannan (Snooker Club)
Mr Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, LL16 5HT
Ymatebwyr Cyntaf Llansannan First Responders
Miss Tammi Owen, Bron y Waun, Llanfairtalhaearn, Abergele LL22 8YS

Clybiau a Mudiadau a Cymdeithasau Lleol / Local Clubs, Organisations and Societies Statistics: 0 click throughs, 803 views since start of 2023

Ger y Llew Coch.JPGClybiau a Mudiadau a Cymdeithasau Lleol / Local Clubs, Organisations and Societies

Awyr yn goch bore Dydd mawrth y 23ain o Dachwedd 2015
A red sky on Tuesday morning of the 23rd November 2015

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23305 views since start of 2023