Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2020

/image/upload/eifion/Efan.jpg

Unawd Derbyn ac Iau

MAE'R EISTDDFOD WEDI EI GOHIRIO ELENI O ACHOS Y SALWCH CORONA FIRWS

Eisteddfod Bro Aled
Dydd Sadwrn, Mehefin 27ain 2020
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan LL16 5HN

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD

BETHAN CARTWRIGHT

BEIRNIAID
Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Eirian Owen
Llefaru, Llên a Barddoniaeth: Haf Evans
Arlunio: Ann Cooper

CYFEILYDDIO
P’nawn: Ann Edwards
Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £5
Tocyn Dydd £7.00

Arweinyddion
Miss Einir Jones & Mrs Ann Davies

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd: Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst Llansannan.01745870692
Trysorydd: Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan 01745 870382
Ysgrifennydd: Mr Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan Dinbych. LL16 5HT. 01745 870656; Click to email
Is-ysgrifenydd: Mrs Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.01745 870375
Prif Stiward: Mr Trefor A Roberts, Prysor, Llansannan 01745870683


Blodau i’r Llwyfan

CYLCH MEITHRIN LLANSANNAN

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

Ymddiriedolaeth James, Pantyfedwen, Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa’r Degwm, Busnesau Lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

/image/upload/eifion/Nel_Nansi_ac_Alena.jpg

Unawd Blwyddyn 3 a 4-Nansi, Nel ac Elena
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 , 2il £2.00, 3ydd £1.00
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00 3ydd £6.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan ddewisiad. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00

Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan deulu Penrhwylfa er cof am Mrs Ceinlys Jones

CYSTADLEUAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO
TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
Os y dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio i chi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: Hyd at £150.00 (y wobr yn rhoddedig gan Mari a Macsen Llŷn, er cof am ei rhieni, Edgar a Rhiannon Williams.)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af: £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr: 1af £25.00, 2il £15.00 3ydd £10.00 (Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones, er cof am
deulu’r Fedw Llansannan) I’W CHYNNAL ODDEUTU 8.00 yh
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £30.00 i’w rannu
17. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad gyda chyfeiliant neu’n
ddigyfeiliant (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: £40.00 i’w rannu.
18. Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad. Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu a Thlws Coffa Eifion Evans i’w gadw am 12 mis.

Canu Gwerin
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr : 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
20. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
Gwobr : 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af £45.00 2il £30.00
Cerdd Dant
23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
26 Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30 i’w rannu
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 2il £30.00

/image/upload/eifion/Parti_Y_B_A.jpg

Parti canu Ysgol Bro Aled,

Llefaru
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd£8.00
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

36. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00

37. AGORED: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Llefaru neu gyflwyno darn digri
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mham) i’w chadw am flwyddyn; 2il £30.00

/image/upload/eifion/Mali_Elwy.jpg

Mali Elwy-Y Prif Lenor

Llên a Barddoniaeth Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3 .00 2il £2.00 3ydd £1.00
42. Blwyddyn 1 a 2: “Ferins”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
43. Blwyddyn 3 a 4: “Amser chwarae”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
44 Blwyddyn 5 a 6: “Pan fydda I yn fawr”
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
45 Blwyddyn 7-11 “Llythyr at Boris Johnson”
Gwobr 1af: £7 .00 2il £5.00; 3ydd £3.00
CYSTADLEUAETH “ARBENNIG
46 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad) Gwobr: Hyd at £150.00. Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored
47. Stori Fer: “Yn cyfleu dihareb”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
48. Ysgrif: “Dal gafael”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
49. Sgript / Ymgom –”Myfyrdod mewn pwyllgor”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00
Dysgwyr / Welsh Learners
Rhaid anfon y gwaith at y beirniad erbyn y 23ain o Fai. / Work must be sent to the adjudicator, by 23th May
50. Dysgwyr – o dan 16: Neges ffÔn yn gofyn ffafr
Gwobr: £10.00 i’w rannu
50. Learners- under 16: A phone message seeking a favour
Prize: £10.00 to share
51. Dysgwyr –Dechreuwyr Rhestr siopa bwydydd
Gwobr: £10 i’w rannu
51. Learners–Beginners: A shopping list for food
Prize: £10.00 to share
52. Dysgwyr – Canolig: 10 cwestiwn cwis am Gymru (hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 I ’w rannu
52. Learners – Intermediate - 10 quiz questions about Wales. (up to 150 words)
Prize: £15.00 to share

CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS

53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
53. Solo or party reading or recitation. Own-choice Prize: £20.00 to share
54. Ysgrifennu “Yn fy mreuddwyd” (hyd at 300 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
54. Write on ‘”In my dream“ (up to 300 words)
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth o dan 16 oed
55. Ysgol Gynradd: “Ar fy mhenblwydd”
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
56. Blwyddyn 7 i 11: “Cyfrinach”
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00

Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.

Barddoniaeth Agored
57. Englyn: “Gadael”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant, er cof am
ei thad)
58. Englyn Ysgafn: “Adduned”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00

Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau.

59. Cân Ddigri: “Y prawf gyrru”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
60. Telyneg: “Llaw”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
61. Limrig: Yn cynnwys y llinell – “Pan oewddwn i’n iau ac yn heini”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00
62. Gorffen pennil telyn:— “am fod yr haul yn cochi’r mafon…”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00

Arlunio

63. Dosbarth Derbyn ac Iau: Llinnell, patrwm a siâp.
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
64. Blwyddyn 1 a 2: “Ein ty ni”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
65. Blwyddyn 3 a 4: Dylunio bag ysgol newydd
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
66. Blwyddyn 5 a 6: Cymeriadau Deian a Loli (unrhyw gyfrwng)
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd£3.00
67. Blwyddyn 7 – 9 Portread unrhyw gyfrwng (paent, beiro, pastel, digidol)
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
68. Blwyddyn 10-11 Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
69. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg, y gwaith terfynol a’r gwaith paratoadol sy’n arwain ato. Gwobr: Hyd at £150.00
70. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00

Amodau a Rheolau
1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 26ain 2020 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniad, Mrs Haf Evans, Crud yr Awel, Ochr y Bryn, Henllan LL16 5AT. Click to email erbyn Dydd Sadwrn y 23ain o Fai, 2020
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 27ain 2020.

/image/upload/eifion/Cor_llangernyw_1JPG.JPG

Y Cor buddugol-Cor Alaw o Langernyw

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2020
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn ac Euros Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

TOP MARK Electrics Ltd
Trydanwr lleol i Lansannan gyda 25 mlynedd o brofiad. Ystyrir unrhyw waith trydanol, i'r ty, fferm, neu diwidianol. Profion PAT
07947249945. Click to email
website link
website link

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Gwasanaeth personol a gofalgar dydd a nos.
Cynllun angladd y gellir talu amdanynt o flaen llaw ar gael trwy gwmni Golden Charter
Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Rhodfa Cinmel Abergele
01745827777
Click to email
website link

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canol y Llan
Llansannan
Dinbych LL16 5HG
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 25 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar" *
*Arbenigwyr egni* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;*
Gosodwyr profiadol o sustemau storio trydan mewn batriau
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Eisteddfod Bro Aled 2020 Statistics: 0 click throughs, 9813 views since start of 2021

Plant Dosbarth meithrin.JPGEisteddfod Bro Aled 2020

Plant Dosbarth Derbyn ac iau yn aros i gystadlu

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 41 click throughs, 154445 views since start of 2021